09.12345.190

Giấy Dán Kính Mờ Văn Phòng DK05

40,000  35,000