09.12345.190

TRANH DÁN TƯỜNG THỦY MẠC PTM 023

190,000